Banner image banner image >

Geschiedenis en doelen

Het 4/14 raamwerk

Dr.Luis Bush, de stichter van het 10/40 raamwerkinitiatief in de jaren '90, ontwikkelde aan het begin van deze eeuw een nieuw initiatief. Dit wordt het 4/14 raamwerk genoemd. Het vorige initiatief stelde een geografisch gebied vast tussen breedtegraden 10 en 40 waarin een groot aantal mensen woonden die Christus niet kenden. Er is veel werk verricht geweest door zendingsorganisaties om de mensen binnen dat raamwerk vol mogelijkheden te bereiken.

Het 4/14 raamwerk stelt een demografische groep van mensen vast tussen de leeftijd van 4 en 14 jaar, de levensfase waarin 85% van degenen die zich tot Christus bekeren, hun keuze maken om Hem te volgen. Omdat kinderen en jongelingen rijp zijn in hun ontwikkeling om geestelijk te groeien, gaan we met het 4/14 raamwerk op zoek naar manieren om deze leeftijdsgroep te bereiken met het Evangelie door gebruik te maken van verschillende middelen en benaderingen.

Eén van de wegen, die gevolgd worden door het 4/14 raamwerkinitiatief is het opsporen van gezinnen. Onze primaire focus is om ouders te helpen hun geloof door te geven aan hun kinderen. De gezinsuitdaging die op deze website beschreven wordt, is een manier om ouders aan te moedigen om de geestelijke leiders bij hun thuis te worden. Deze website richt zich niet op één organisatie, maar probeert eerder de ouders te helpen om te weten te komen welke materialen beschikbaar zijn bij verschillende organisaties.

De Bijbel

De drie onderdelen van de gezinsuitdaging zijn een toepassing van Deuteronomium 6. Hier is een uitleg van de Bijbelse basis:

Merk de overeenkomsten op tussen de Oudtestamentische gelovigen die op het punt stonden het beloofde land in te gaan, en onze generatie vandaag. Zij waren toegewijd aan de Heer, bouwden aan hun gezinnen en wilden door God gebruikt worden. Tegelijkertijd brachten ze kinderen groot in een wereldse omgeving en wilden ze dat hun kinderen de Heer volgden. Het is in die context dat God het volgende zegt:

1: Jullie, als ouders, volg Mij. "Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn" (Deuteronomium 6:6). De eerste taak van de ouders is om groeiende discipelen van Christus te zijn.

2. Merk in de volgende verzen op hoe de drie onderdelen van de gezinsuitdaging onderwezen worden.

Bouw relaties • Deel Gods Woord • Leef je geloof

"Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven" (Deuteronomium 6:6-9).

De gezinsuitdaging is een toepassing van Gods Woord in praktische termen. Het is doorheen relaties dat waarden worden doorgegeven. Dat is Gods ontwerp.

De gezinsuitdaging

Het doel van deze website is om ouders op twee manieren aan te moedigen om hun geloof door te geven aan hun kinderen:
1. Statistieken uit verschillende regio's verzamelen van degenen die de gezinsuitdaging aangaan. Deze statistieken zullen op een kaart geplaatst worden om anderen te helpen zien dat er over de hele wereld mensen zich toewijden om hun geloof door te geven aan hun kinderen.
2. Een plaats voorzien waar ouders en organisaties materialen kunnen aanbevelen die ouders helpen om hun geloof door te geven aan hun kinderen. Doordat ouders materialen kunnen voorstellen, krijgen anderen een beter idee van wat er allemaal te verkrijgen is. Ook organisaties kunnen de materialen die ze aanbevelen om het geloof aan kinderen door te geven, aandragen.

>> Klik hier om de lijst te bekijken van de organisaties die de 4/14 gezinsuitdaging en deze website sponsoren.