top left banner top banner image >

Historia i Cele

Okno 4/14

Dr Luis Bush, który zainicjował w latach 90-tych Misję Okno 10/40, powołał na początku tego wieku nową misję: Okno 4/14. Poprzednia inicjatywa obejmowała terytorium leżące między 10 i 40 stopniem szerokości geograficznej. Wiele osób mieszkających w tym obszarze nie znało Chrystusa. Wykorzystanie tej szansy i wypełnienie luki kosztowało wiele pracy i trudu.

Okno 4/14 odnosi się do dzieci w wieku od 4 do 14 lat, czyli grupy demograficznej, która jest na etapie podejmowania decyzji w sprawach wiary. W związku z tym, że dzieci i młodzież w tym wieku jest już na tyle dojrzała, by rozwijać się duchowo, Misja Okno 4/14 obrała sobie za cel dotrzeć do tych osób z ewangelią wykorzystując przy tym różne podejścia i środki.

Jednym ze śladów Misji Okno 4/14 jest Droga Rodziny, gdzie skupiliśmy się na pomaganiu rodzicom w przekazywaniu dzieciom wiary. Wyzwanie Rodzinne opisane na niniejszej stronie jest jedną z dróg zachęcenia rodziców do bycia przewodnikami duchowymi w ich domach. Strona ta nie skupia się na misji jako takiej, wskazuje jedynie środki dostępne dzięki wielu innym organizacjom.

Biblia

Trzy elementy Wyzwania Rodzinnego stanowią zastosowanie zapisów Księgi Powtórzonego Prawa 6. Oto wyjaśnienie podstaw biblijnych:

Zwróć uwagę na podobieństwa między wydarzeniem opisanym w Starym Testamencie, kiedy grupa wiernych jest na progu ziemi obiecanej a naszym pokoleniem dziś. Wierzący byli oddani Bogu poprzez wzmacnianie swoich rodzin i poddawaniu się jego woli. Wychowywali swoje dzieci kierując je jednocześnie ku wierze w Boga. Ta prawda zawiera się w następujących słowach pochodzących od Boga:

1.Wy, jako rodzice, podążajcie za mną. "Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję." (Pwt 6:6). Stąd pierwszym zadaniem rodziców jest rozwijanie swoich dzieci jako uczniów Chrystusa.

2. Zauważcie jak w tekście poniżej zawarte są trzy części Rodzinnego Wyzwania.

Budowanie więzi •Dzielenie się Pismem Świętym • Praktykowanie wiary

Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. - Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6)

Wyzwanie Rodzinne polega na wypełnianiu Słowa Bożego w praktyce. Dokonuję się tego poprzez więzi będące podstawą przekazywania wartości. Dokładnie tak, jak zaplanował to sam Bóg.

Wyzwanie Rodzinne

Celem niniejszej strony internetowej jest zachęcenie rodziców do przekazywania swoim dzieciom wiary poprzez:

1. Gromadzenie statystyk Wyzwania Rodzinnego z różnych regionów świata. Statystyki te umieszczone zostaną na mapie, po to, by pokazać innym zaangażowanie rodzin z całego świata w przekazywanie dzieciom swojej wiary.

2. Zapewnienie miejsca w którym rodzice oraz udostępniający zasoby mogą wzajemnie sobie polecać środki przekazywania wiary dzieciom. Rodzice będą mogli zasugerować innym różne sposoby i środki pomocne w tej dziedzinie. Z kolei dostawcy mogą polecić swoje zasoby jako narzędzia przekazywania swojej wiary dzieciom.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na poznanie naszej strony i misji jaką ona niesie.

>> Click here to take a look at the list of organizations that sponsor the 4/14 Family Challenge and this website.