Banner image Banner image >

Istoric şi obiective

Fereastra 4/14

Dr. Luis Bush, fondatorul iniţiativei numite Fereastra 10/40, din anii ’90, a dezvoltat o nouă iniţiativă la începutul acestui secol. Este vorba de Fereastra 4/14. Iniţiativa anterioară identifica o zonă geografică a lumii, cuprinsă între 10 şi 40 de grade latitudine, zonă în care se află un mare număr de oameni care nu-L cunosc pe Christos. Organizaţiile misionare au lucrat foarte mult pentru a ajunge la cei din această „fereastră”.

Fereastra 4/14 identifică o categorie demografică – grupul celor între 4 şi 14 ani, perioada din viaţă în care 85% dintre convertiţii la Christos iau efectiv decizia de a-L urma. De vreme ce copiii şi tinerii ajung la nivelul de dezvoltare necesar pentru creşterea spirituală, mişcarea „Fereastra 4/14” caută să le ducă Evanghelia folosind numeroase instrumente şi abordări diferite.

Una din aceste abordări este cea a familiei. Obiectivul nostru principal este de a-i ajuta pe părinţi să le transmită copiilor lor credinţa. Abordarea familiei, aşa cum este descrisă pe acest site, este o modalitate de a-i încuraja pe părinţi să fie lideri spirituali în cămin. Acest site nu face referire la o singură organizaţie, ci mai degrabă încearcă să-i ajute pe părinţi să cunoască resursele oferite de diverse organizaţii.

Biblia

Cele trei principii ale Provocării pentru Familie sunt o aplicaţie a textului din Deuteronom 6. În continuare vom explica bazele biblice.

Observaţi asemănările dintre credincioşii Vechiului Testament, aflaţi pe punctul de a intra pe Pământul Făgăduinţei, şi generaţia noastră de astăzi. Ei se consacraseră Domnului, îşi ocroteau familia şi voiau să-I fie de folos lui Dumnezeu. Totodată, îşi creşteau copiii într-un mediu lumesc, nespiritual, şi voiau ca aceştia să-L urmeze pe Domnul. Iată ce spune Dumnezeu, în acest context:

1: Voi, părinţi, urmaţi-Mă. „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.” Deuteronom 6:6. Prima datorie a părinţilor este de a fi ucenici ai lui Christos, crescând spiritual continuu.

2: Observaţi în versetele următoare cum sunt prezentate cele trei principii ale Provocării pentru Familie.

Clădirea relaţiilor • Împărtăşirea Scripturii • Trăirea practică a credinţei

„Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.” Deuteronom 6:6-9

Provocarea pentru Familie este o aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu în termeni practici. Prin intermediul relaţiilor sunt transmise valorile. Acesta e planul lui Dumnezeu.

Provocarea pentru Familie

Scopul acestui website este de a-i încuraja în două moduri pe părinţi să le transmită copiilor lor credinţa:

1. Prin analize statistice cu privire la cei care îşi asumă Provocarea pentru Familie. Aceste statistici vor fi ilustrate pe o hartă, pentru a se putea vedea că în toată lumea există părinţi care se dedică transmiterii credinţei către copiii lor.

2. Prin oferirea unui spaţiu în care părinţii şi cei care dispun de resurse pot recomanda aceste resurse, în sprijinul transmiterii credinţei către copii. Părinţii pot sugera ei înşişi resurse, pentru a putea vedea şi ceilalţi părinţi ce modalităţi există. Şi alte persoane sau organizaţii pot prezenta instrumentele pe care le recomandă în sprijinul transmiterii credinţei.
Vă mulţumim pentru participarea la acest site şi la misiunea sa.

Iată o listă cu organizaţiile care sponsorizează Provocarea pentru Familie 4/14 şi acest website.