Banner 1 Banner 2

História a ciele

4/14 Priestor

Dr. Luis Bush, zakladateľ 10/40 Priestorovej iniciatívy v 90tych rokoch, založil na začiatku tohto storočia novú iniciatívu. Jej názov je 4/14 Priestor. Predchádzajúca iniciatíva označovala  zemepisné pásmo sveta medzi 10 a 40 stupňami zemepisnej šírky, ktoré obsahovalo vysoký počet ľudí, čo nepoznali Ježiša Krista. Misijné organizácie vykonali množstvo práce pri získavaní ľudí v tomto priestore príležitostí.

4/14 Priestor označuje demografickú skupinu ľudí vo veku medzi štyrmi a štrnástimi rokmi, t.j. v období života, v ktorom sa 85% z obrátených kresťanov rozhodlo nasledovať Ježiša Krista.  Pretože deti a mládež sú vývojovo zrelí na duchovný rast, hnutie 4/14 Priestor sa zaujíma o získanie  ľudí  tejto vekovej skupiny pre evanjelium, pomocou rôznych nástrojov a štýlov.

Jednou z pobočiek 4/14 Priestorovej iniciatívy je Rodinná pobočka, ktorej hlavným  zameraním je pomôcť rodičom odovzdať ich vieru svojim deťom. VÝZVA PRE RODINU opísaná na tejto webstránke, je jednou z možností ako povzbudiť rodičov aby sa stali duchovnými vodcami vo svojich domácnostiach. Táto webstránka nie je zameraná na jednu organizáciu, ale skôr sa snaží pomôcť rodičom  zistiť, aké prostriedky z rôznych organizácií sú pre nich dostupné.

Biblia

Tri časti VÝZVY PRE RODINU sú aplikáciou z Piatej knihy Mojžišovej 6. Tu je vysvetlenie biblických základov:

Všimnite si podobnosti medzi veriacimi v Starom zákone, čo sú na pokraji vstupu do zasľúbenej krajiny a našou dnešnou generáciou. Boli zaangažovaní s Pánom, budovali svoje rodiny a chceli byť použití Bohom. Zároveň však vychovávali svoje deti vo svetskom prostredí a chceli, aby ich deti nasledovali Pána. V rámci tohto kontextu im Boh hovorí nasledovné:

1. Vy, ako rodičia, ma nasledujte. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. 5.Mojž. 6:6. Prvou úlohou rodičov je byť rastúcimi učeníkmi Ježiša Krista.

2. V nasledujúcich veršoch si všimnite ako sa vyučujú tri časti VÝZVY PRE RODINU.

Budovanie vzťahu . Čítanie Biblie . Praktizovanie viery

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány.  – Piata kniha Mojžišova 6:6-9

VÝZVA PRE RODINU je aplikáciou Božieho slova v praktických podmienkach. Hodnoty sa odovzdávajú cez vzťahy. Je to Boží dizajn.

VÝZVA PRE RODINU

Cieľom tejto webstránky je povzbudiť rodičov na odovzdávanie viery svojim deťom dvomi spôsobmi:

1. Získavať údaje z rôznych regiónov o tých, čo prijali VÝZVU PRE RODINU. Tieto údaje umiestnime na mapu, aby sme pomohli druhým vidieť, že rodičia v celom svete sú zaviazaní odovzdávať ich vieru svojim deťom.

2. Poskytnúť miesto, kde si rodičia a poskytovatelia materiálov môžu odporučiť materiály na pomoc rodičom pri odovzdávaní viery svojim deťom. Keď rodičia odporučia materiály, druhí budú mať možnosť vidieť, čo je k dispozícii. Poskytovatelia materiálov možu predložiť pomôcky, ktoré odporúčajú na odovzdávanie viery z rodičov na deti.

Ďakujeme za spoluúčasť na tejto webstránke a pri jej poslaní.

Pozrite sa na zoznam organizácií, ktoré sponzorujú 4/14 VÝZVU PRE RODINU a túto webstránku.