banner image banner image
banner image banner image Blank
Family photo
Защото това, че децата Ви живеят в дома Ви, не означава, че възприемат вярата Ви.
Научете повече

Истинският въпрос е: Ще се посветите ли на това да предадете вярата си на Вашите деца? Това не става автоматично. Това, че децата Ви живеят в дома Ви, не означава, че възприемат вярата Ви.

Въпреки че може да запишете децата си в християнско училище, или да ги водите на неделно училище или други църковни дейности, Бог е създал семейството да бъде мястото за предаване на духовните ценности на децата. Вие сте основните духовни учители на децата си.

Семейното предизвикателство е част от глобална инициатива за мотивиране и обучение на родителите като първостепенни духовни учители на собствените си деца. Да бъдете духовни водачи не е въпрос на избор. Това е начинът, който Бог е определил за предаване на Своите ценности на бъдещите поколения.

Когато се посвещавате на Семейното предизвикателство, Вашето обещание е предимно между Вас и Бог. Записвайки се в този сайт, Вашето посвещение ще бъде насърчение и за други да приемат предизвикателството. Водим статистика на родителите от цяла Северна Америка и целия свят, които също участват в Семейното предизвикателство.

С разрастването на този сайт ще имате възможност да споделяте материалите, които използвате за да предадете вярата си на Вашите деца. Очаквайте повече. Благодарим Ви за участието.

За да видите спонсорите на този уебсайт и "Семейно предизвикателство 4/14", натиснете тук.