Banner 1 Banner 2
Banner image Banner image Blank
Family Photo
Lebo život v spoločnej domácnosti neznamená, že vaše deti získajú vašu vieru.
Viac button

Pravá otázka však znie: Zaviažete sa k odovzdávaniu viery svojim deťom? Nestáva sa to automaticky. Život v spoločnej domácnosti neznamená, že vaše deti získajú vašu vieru.

Aj keď možno posielate svoje deti do kresťanskej školy, alebo ich vodíte  do nedeľnej besiedky a na iné cirkevno-zborové aktivity, Boh naplánoval rodinu ako hlavné miesto odovzdávania duchovných hodnôt deťom. Vy ste hlavným duchovným inštruktorom pre vaše dieťa.

VÝZVA PRE RODINU je súčasťou globálnej iniciatívy na motiváciu a vzdelávanie rodičov k tomu, aby boli prvotnými duchovnými inštruktormi svojich vlastných detí. Byť duchovnými vodcami nie je voliteľné. Je to Bohom naplánovaný spôsob na odovzdávanie hodnôt  pre ďalšie generácie.

Ak sa zaviažete prijať VÝZVU PRE RODINU, váš záväzok bude predovšetkým medzi Bohom a vami. Ak sa zaregistrujete na tejto stránke, váš záväzok bude povzbudením pre druhých, ktorí by tiež chceli prijať túto výzvu. Údaje o rodičoch z celej severnej Ameriky a okolo celého sveta, ktorí sa zapojili do VÝZVY PRE RODINU, sa spracujú do štatistík.

Postupne, ako sa bude táto stránka rozvíjať, budete mať možnosť podeliť sa o prostriedky, ktoré používate na odovzdávanie svojej viery vašim deťom. Pripravujeme viac.  Ďakujeme za spoluúčasť.

Na zobrazenie sponzorov 4/14 VÝZVY PRE RODINU a tejto webstránky kliknite tu.