Banner image banner image >

Hoe doe ik het?

Gebruik Deuteronomium 6 als model. Het is de moeite om het hele hoofdstuk te lezen, maar drie dingen samen kunnen zorgen voor geestelijke training bij je thuis.

  1. Bouw relaties  
  2. Deel Gods Woord  
  3. Leef je geloof

1. Bouw relaties

Deuteronomium 6:6-9 geeft vier gelegenheden weer om Gods waarden door te geven doorheen relaties.  Deze zijn wanneer je thuis bent, uitstappen maakt, tijdens de ochtendroutine en  gedurende het avondritueel.  Dit zijn vaak goede momenten vol relatiemogelijkheden.

Daarbij kan je ook andere dingen doen zoals spelletjes spelen, samen werken, maaltijden eten of gezinsontspanningen plannen.  Het doel is om relationeel verbonden te worden met je kind.  Met sommige kinderen is het eenvoudiger om verbonden te raken dan met anderen, daarom zul je activiteiten, evenementen of tijdstippen willen zoeken die passen in jouw gezin.

Het bouwen aan een relatie opent het hart en is het middel waarmee de waarden doorgegeven worden.  Soms komen deze mogelijkheden vanzelf, dus wil je voorbereid zijn op deze ongeplande, belangrijke gesprekken met je kind.

2. Deel Gods Woord

Wanneer het gaat over de geboden van God gebruikt Deuteronomium 6:6-9 de woorden “kinderen inprenten en erover spreken.”  Om je geloof door te geven aan je kinderen wil je Gods Woord delen met je kinderen.  Je wil dat je kinderen leren dat de Bijbel zelfs nu relevant is voor hen, niet enkel wanneer ze volwassen zullen zijn.

Stel telkens wanneer je een Bijbelverhaal voorleest aan je kind de vraag: “Welke les hebben we nu geleerd?”  Dit helpt de kinderen beseffen dat Bijbelverhalen anders zijn dan de andere verhalen die ze tegenkomen.  Wanneer we Gods Woord beschouwen, zijn we een levend en actief boek aan het onderzoeken dat onze harten raakt.

Je wil mogelijk de Bijbel voorlezen aan je kinderen of zelf een Bijbelverhaal navertellen aan je kinderen.  Je kiest mogelijk om een theologische waarheid te vertellen of samen een Bijbelvers te memoriseren.  Je kunt ook een loflied zingen of een Bijbelverhaal uitbeelden.

Ga op zoek naar creatieve manieren om de boodschap van de Bijbel te communiceren en pas de toepassingen aan het ontwikkelingsniveau van je kind aan.

3. Leef je geloof

Voorleven is de beste manier om te onderwijzen.  Wanneer kinderen hun ouders zien bidden, Gods Woord toepassen, rechtvaardig leven en God dienen, zien ze dat geloof relevant is.

Je wil dat je kinderen weten dat een relatie met God persoonlijk en dagelijks is.  Voortdurende interactie met God, met uitleg naar je kinderen, laat aan je kinderen je toewijding aan Christus zien.  Een woord van dank bij een prachtige zonsondergang, een snel gebed voor een uitdagende afspraak of eenvoudigweg dankbaarheid uiten voor je gezin, alles helpt kinderen om op een praktische manier te begrijpen hoe een persoonlijke relatie met Christus eruitziet.

God heeft geen kleinkinderen, dus je kinderen voorstellen aan Christus en toekijken hoe God doorheen je kinderen tot jou spreekt, is eveneens belangrijk.  Kinderen kunnen nu reeds hun geestelijke gaven gebruiken.  Ze kunnen nu al God verstaan.  En ze kunnen nu gebruikt worden om God te dienen.

Als je samen met je gezin groeit in Gods genade zullen je kinderen niet enkel de opwinding van het christenleven ervaren, maar zal je gezin ook dichter naar elkaar toe groeien.

Dus, wil je je voornemen om deze drie dingen op zijn minst eenmaal in de week vorm te geven?

Geestelijk leiderschap vraagt om inspanning en planning, maar het hoeft daarom niet ingewikkeld te zijn.  Om het te laten slagen, zul je willen plannen om je gezin bij elkaar te krijgen.  Dat op zich kan voor drukke gezinnen al een hindernis zijn, maar het moet niet veel tijd in beslag nemen.  Slechts een half uur per week geplande geestelijke training kan vele spontane gesprekken doorheen de week opleveren.

De gezinsuitdaging aangaan betekent dat je jezelf engageert om relaties te bouwen, Gods Woord te delen en geloof voor  te leven om zo je geloof door te geven aan je kinderen.  Denk eraan dat activiteiten de taal van de kinderen is.  Wanneer je activiteiten gebruikt om Bijbellessen te onderwijzen, doe je iets invloedrijk door diep in het hart van het kind komen.  Toen Jezus Zijn discipelen onderwees gebruikte Hij gelijkenissen, een combinatie van principes uit het Koninkrijk en voorbeelden uit het echte leven.  De waarheden konden dan hun vooropgestelde doel bereiken, het hart van de toehoorders raken.

Wanneer je activiteiten gebruikt om Bijbellessen te onderwijzen, zullen kinderen ze onthouden.  Je kan mogelijk een Bijbelverhaal uitbeelden of een les illustreren met wetenschap, artistieke kunst of kookkunst.  Je zou zelfs als gezin doorheen dienstbaarheid, belijdenissen of gebed kunnen toepassen wat de les leert.

Door tegelijkertijd relaties te bouwen, Gods Woord te delen en geloof voor te leven krijgen kinderen een glimp te zien van hoe belangrijk het is om een relatie met God te hebben.  Ze zullen op praktische manieren leren wat het in hun eigen leven betekent om God te volgen.

Ja, ik wil de gezinsuitdaging aangaan!