top left banner top banner image >

Jak to zrobić?

Wykorzystaj jako podstawę Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6). Cały rozdział wart jest przeczytania, jednak to właśnie następujące trzy elementy sprawią, że duchowy trening będzie możliwy:

1.Budowanie więzi 

2. Dzielenie się Pismem Świętym 

3. Praktykowanie wiary

1.Budowanie więzi

Zapis w Księdze Powtórzonego Prawa 6:6-9 sugeruje cztery możliwe okoliczności, w których poprzez umacnianie więzi można przekazać wartości. Jest to czas kiedy przebywamy w domu, w podróży oraz w czasie porannych i wieczornych obrzędów. To właśnie wtedy mamy najwięcej możliwości jeśli chodzi o więzi rodzinne.

Dodatkowo możecie zaangażować się we wspólne prace, posiłki przy rodzinnym stole lub we wszelkiego typu rozrywki, w których udział będzie brała cała rodzina. Głównym celem jest tutaj nawiązanie więzi między Wami i Waszymi dziećmi. Niektóre dzieci są bardziej ku temu skłonne, inne mniej, dlatego ważne jest planowanie wspólnych zajęć i wygospodarowanie czasu, który poświęcicie tylko dla rodziny.

Budowanie więzi otwiera serca i staje się nośnikiem przekazywanych wartości. Czasami warunki temu sprzyjające pojawiają się w sposób spontaniczny, dlatego ważne jest to, by być gotowym na ważne rozmowy z dziećmi w każdej chwili, nawet poza zaplanowanym na daną chwilę zajęciem.

2. Dzielenie się Pismem Świętym

Jeśli chodzi o przykazania Boże w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: "Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu." (Pwt 6:6-9). Aby przekazać wiarę dzieciom trzeba dzielić się z nimi Pismem Świętym i uświadomić im jak ważne jest dla nich już teraz, nie tylko w ich dorosłości.

Za każdym razem kiedy będziecie czytać dzieciom Biblię zapytajcie "Jaka płynie z tego nauka?". To pomaga dzieciom zrozumieć różnicę między opowieściami z Biblii i tymi zasłyszanymi w życiu codziennym. Studiowanie Biblii i Słowa Bożego uświadamia, że treści te są zawsze aktualne i dotykają w sposób szczególny naszego serca.

Możecie czytać dzieciom Biblię, ale także opowiadać jej treść własnymi słowami. Możecie nauczać ich prawd teologicznych lub wspólnie zapamiętywać słowa zapisane w Piśmie Świętym. Dzieci chętnie angażują się także w śpiewanie pieśni pochwalnych oraz odgrywanie scen z opowieści biblijnych.

Znajdzie własne, kreatywne sposoby na przekazywanie treści Biblii oraz dostosowanie ich do poziomu rozwoju Waszych dzieci.

3. Praktykowanie wiary

Dawanie przykładu jest najlepszą drogą nauczania. Dzieci, widząc jak ich rodzice się modlą, służą Bogu i żyją według Słowa Bożego z pewnością łatwiej zrozumieją jak ważna jest w życiu wiara.

Jako rodzicom zależy Wam na uświadomieniu dzieciom, że więź z Bogiem jest osobista i wzmacniana codziennie. Wasza ciągła interakcja z Bogiem i dyskutowanie o niej z dziećmi pozwala zrozumieć im Wasze oddanie. Podziwianie pięknego zachodu słońca, krótka modlitwa w intencji trudnego zadania, lub wyrażenie wdzięczności rodzinie – to wszystko sprawia, że dzieci poznają w sposób praktyczny na czym polega i jak objawia się więź z Chrystusem.

Bóg nie ma wnuków, dlatego w procesie przekazywania wiary ważne jest także to w jaki sposób Bóg przemawia do Was poprzez Wasze dzieci. Mogą one przecież wykorzystać swoje duchowe dary już teraz. Mogą już słyszeć Boga a także mu służyć.

Podczas gdy będziecie wspólnie umacniać swoją wiarę Wasze dzieci będą dzieliły z Wami radość życia chrześcijańskiego i dodatkowo pogłębią się łączące Was więzi rodzinne.

Jesteście gotowi na wprowadzenie tych trzech elementów w życie i powtarzanie ich przynajmniej raz w tygodniu?

Przewodnictwo duchowe wymaga wiele pracy i planowania, ale wcale nie musi być skomplikowane. Aby osiągnąć sukces trzeba planować tak, aby jak najczęściej łączyć rodzinę. To, samo w sobie, może być już trudnym zadaniem, szczególnie w przypadku rodzin zapracowanych. Wspólne spotkania nie muszą być jednak długie. Wystarczy przeznaczyć tygodniowo pół godziny na duchowy rozwój. Dzięki temu może się potem wywiązać wiele spontanicznych dyskusji.

Podjęcie Rodzinnego Wyzwania oznacza zobowiązanie się do budowania więzi, dzielenia się Biblią oraz praktykowania wiary w celu jej przekazania Waszym dzieciom. Pamiętajcie o tym, że dzieci wyrażają się poprzez działanie. Jeśli wykorzystacie jakieś formy aktywności w celu rozwijania ich sfery duchowej możecie uzyskać wspaniałe rezultaty. Gdy Jezus nauczał apostołów wykorzystywał w tym celu przypowieści oraz przykłady wzięte z życia. Dzięki temu głoszone w nich prawdy i wartości docierały do serc słuchaczy.

Sięgając po aktywne nauczanie sprawicie, że dzieci dużo łatwiej zapamiętają wyniesione wnioski. Dobrym pomysłem będzie na przykład odegranie poznanych przypowieści jako sztukę teatralną lub odtworzenie ich poprzez zajęcia plastyczne czy gotowanie. Możecie także przekazywać niesione w nich prawdy poprzez posługę, spowiedź czy modlitwę.

Budując więzi, wspólnie poznając Słowo Boże oraz praktykując wiarę jednocześnie ukazujecie dzieciom jak ważna jest więź z Bogiem. W sposób praktyczny uczą się jak pozostać blisko Boga w życiu codziennym.

Tak, podejmujemy Wyzwanie Rodzinne!