Banner 1 Banner 2

Ako na to?

Ako príklad použijeme Piatu knihu Mojžišovu 6. Oplatí sa prečítať si celú kapitolu, ale na začatie duchovnej výučby vo vašej domácnosti stačia spolu tri veci:

1. Budovanie vzťahu
2. Čítanie Biblie
3. Praktizovanie viery

1. Budovanie vzťahu

Piata kniha Mojžišova 6:6-9 naznačuje štyri príležitosti, kedy sa Božie hodnoty dajú odovzdávať pomocou vzťahu. Tieto sú, keď ste doma, keď cestujete, keď sa zobudíte a keď idete spať. V týchto situáciách sa  často vyskytujú príležitosti na budovanie vzťahu.

Okrem toho ešte môžete pridať iné činnosti, hranie hier, spoločnú prácu, stolovanie či rodinnú zábavu. Cieľom je nadviazať vzťah so svojím dieťaťom. S niektorými deťmi to pôjde ľahšie, s niektorými ťažšie, preto je potrebné tieto činnosti a udalosti naplánovať podľa potrieb vašej rodiny.

Budovanie vzťahov otvára srdce a je prostriedkom, cez ktorý sa odovzdávajú hodnoty. Niekedy sa uvedené príležitosti naskytnú celkom spontánne, takže by ste mali byť pripravení na dôležité rozhovory aj mimo plánovaných aktivít.

2. Čítanie Biblie

Piata kniha Mojžišova 6:6-9 používa pri rozprávaní o Božích prikázaniach výrazy  “Budeš ich vštepovať svojim synom” a “budeš hovoriť o nich”. Aby ste mohli odovzdávať vašu vieru svojim deťom, je potrebné, aby ste spolu čítali Bibliu. Potrebujete vaše deti naučiť, že Biblia je pre ne podstatná už teraz, nie až vtedy keď budú dospelí.

Vždy, keď prečítate biblický príbeh vášmu dieťatu, spýtajte sa “Aké je tu pre nás ponaučenie?”. Takto deti spoznajú, že príbehy v  Biblii sa líšia od ostatných príbehov, ktoré v živote prečítajú.  Keď máme pred sebou Božie slovo, skúmame knihu, ktorá je živá a aktívna, knihu, čo sa dotýka našich sŕdc.

Môžete svojim deťom čítať Bibliu, alebo si ju najskôr prečítať sami a potom deťom prerozprávať biblický príbeh svojimi slovami. Môžete sa rozhodnúť, že ich naučíte teologickú pravdu, alebo že sa spolu naučíte biblický verš naspamäť. Máte možnosť spolu spievať chvály alebo zahrať scénku z biblického príbehu.

Hľadajte kreatívne spôsoby na oboznámenie sa s biblickými pravdami a prispôsobte ich aplikácie úrovni vývoja vášho dieťaťa.

3. Praktizovanie viery

Osobný príklad je najlepšou formou učenia. Keď deti vidia ako sa ich rodičia modlia, aplikujú Božie slovo, žijú spravodlivo a slúžia Bohu, spoznávajú, že viera je dôležitá.

Je potrebné, aby vaše deti vedeli, že vzťah s Bohom je osobný a každodenný.  Nepretržitý vzájomný kontakt s Bohom, s náležitými poznámkami pre vaše deti, im odhaľuje vašu oddanosť Pánovi Ježišovi. Slová chvály za nádherný západ slnka, krátka modlitba pred dôležitým stretnutím, či jednoduché vyjadrenie vďaky za vašu rodinu, pomáhajú deťom na praktických ukážkach  porozumieť,  ako vyzerá osobný vzťah s Ježišom.

Boh nemá vnúčatá, takže predstaviť Pána Ježiša deťom a sledovať, ako k vám Boh skrze vaše deti hovorí, je tiež veľmi dôležité. Deti môžu používať svoje duchovné dary už teraz. Už teraz môžu počuť Boží hlas. Už teraz môžu Bohu slúžiť. 

Keď začnete vo vašej rodine pracovať spolu na raste v Božej milosti, vaše deti nielenže získajú radosť z kresťanského života,  ale budete si aj všetci navzájom bližší.

Takže, zaviažete sa použiť tieto tri veci dohromady apoň raz do týždňa?

Duchovné vodcovstvo si vyžaduje prácu a plánovanie, ale nemusí byť komplikované. Na to, aby ste boli úspešní, si potrebujete naplánovať rodinné stretnutie. Toto samo osebe môže byť prekážkou pre zaneprázdnené rodiny.  Ale stretnutie nemusí trvať dlho. Stačí pol hodina za týždeň a plánované duchovné vyučovanie môže priniesť veľa spontánnych rozhovorov cez týždeň.

Prijať VÝZVU PRE RODINU znamená, že sa zaviažete k budovaniu vzťahu, čítaniu Biblie a praktizovaniu viery, a tým odovzdávať vašu vieru svojim deťom. Nezabudnite, že jazykom detí je aktivita. Keď používate na učenie biblických lekcií aktivity, konáte niečo veľmi významné tým, že siahate hlboko do srdca vášho dieťaťa. Keď Ježiš učil svojich učeníkov, používal podobenstvá a kombináciu princípov nebeského kráľovstva a príkladov z reálneho života. Takto jeho pravdy dosiahli určený cieľ - dotknúť sa sŕdc počúvajúcich.

Keď použijete na učenie bliblických lekcií aktivity, deti si ich zapamätajú.  Môžete sa rozhodnúť zahrať biblický príbeh, alebo ako pomôcku použiť vedecký pokus, ručné práce,  či varenie. Môžete dokonca spolu ako rodina prakticky vyskúšať, čo ste sa z lekcie naučili cez skutky služby, priznanie viny, či modlitbu.

Tým, že budete súčasne budovať vzťah, čítať Bibliu a praktizovať vieru, umožníte deťom spoznať, aký dôležitý váš vzťah s Bohom vlastne je.  Praktickým spôsobom sa naučia, čo znamená  nasledovať Boha v ich vlastných životoch.

Áno, som pripravený/á prijať VÝZVU PRE RODINU!