banner image banner image >

Да, ще приема "Семейното предизвикателство"!

Да, ще приема Семейното предизвикателство и се посвещавам да предавам вярата си на своите деца поне веднъж в седмицата, като съчетавам следните елементи: Изграждам взаимоотношение • Споделям Божието Слово • Практикувам вярата си. Това обещание е преди всичко между Вас и Бог. Като добавите името си тук, обаче, ще направите следното.

1. Ще насърчите другите. Ще ви добавим към статистиката за вашия регион. Ще следим нарастването на тази цифра.

2. Ще можете да препоръчвате уебсайтове, които да бъдат добавяни към страницата с пособия (инструменти), за да дадете идеи на другите как могат да предадат вярата си на своите деца.

3. По избор: Можете да изберете дали всяка седмица да получавате имейл, който ще ви насърчава по практичен начин да бъдете духовни водачи на Вашите деца.

Име:

Фамилия:

Държава:

Пощенски код:

Електронна поща:

Отбележете тези, които се отнасят за вас
Родител   Църковен лидер или лидер на група   Разпространител на материали

Материали, които препоръчвате (само за уебсайта):

Коментари относно тези материали:

Други коментари:

Моля, изпращайте ми ежеседмично имейл, който ще ме насърчава да бъда духовен водач за своите деца.
Да Не

Въведете изображението на текст в текстово поле:

Благодарим Ви, че приехте предизвикателството!