top left banner top banner image

Tak, podejmujemy Wyzwanie Rodzinne!

Tak, podejmujemy Wyzwanie Rodzinne i zobowiązujemy się przekazać naszym dzieciom wiarę poprzez zastosowanie raz w tygodniu następujących elementów: Budowanie więzi • Dzielenie się Biblią • Praktykowanie Wiary.
Zobowiązanie to jest pomiędzy Wami i Bogiem. Jednakże, po dodaniu Waszych imion staną się następujące rzeczy:

1. Będziecie mobilizować innych. Zostaniecie uwzględnieni w statystykach dotyczących Waszego regionu. Wspólnie będziemy obserwować jak te liczby rosną.

2. Będziecie mogli sugerować inne strony i dodawać różne narzędzia po to, by pomóc we wspólnej misji pozostałym rodzicom, udostępniając im odkryte sposoby przekazywania wiary dzieciom.

3. Opcjonalnie: Możecie otrzymywać raz w wiadomość e-mail, której zadaniem jest zmobilizowanie Was do zastosowania praktycznych sposobów duchowego przewodnictwa Waszych dzieci.

Imię:

Nazwisko:

Państwo:

Kod pocztowy:

Adres e-mail:

Zaznacz dotyczące Ciebie pola: Rodzic   Przywódca Kościoła lub grupy   Dostawca Zasobów

Sugestia zasobów (strony internetowe):

Opis zasobu:

Inne uwagi:

Proszę o przesłanie mi raz w tygodniu wiadomości e-mail mobilizującej do bycia przewodnikiem duchowym moich dzieci
Tak Nie

Wpisz tekst obrazu w polu tekstowym:

Dziękujemy za podjęcie wyzwania!