Banner 1 Banner 2

Áno, prijímam VÝZVU PRE RODINU!

Áno, prijímam VÝZVU PRE RODINU a zaväzujem sa odovzdávať moju vieru mojim deťom, a to kombináciou nasledovného, aspoň raz do týždňa: Budovaním vzťahu • Čítaním Biblie • Praktizovaním viery. Tento záväzok je predovšetkým medzi vami a Bohom. Hoci, ak pridáte svoje meno na túto stránku, umožníte nasledovné:

1. Povzbudíte ďalších. Zaradíme vás do počtu vo vašom regióne. Budeme pozorovať, ako tieto počty rastú.

2. Môžete navrhnúť webstránky, ktoré pridáme do “nástrojov” na tejto stránke, aby sme poskytli nápady o tom, ako odovzdávať vieru svojim deťom, aj pre ostatných.

3. Dobrovoľné: Možete si vybrať, či chcete alebo nechcete, raz do týždňa, prijímať email, ktorý vás praktickým spôsobom povzbudí v úlohe duchovného vodcu pre vaše deti.

Meno:

Priezvisko:

Krajina:

Poštové smerovacie číslo:

Emailová adresa:

Zaškrtnite všetko, čo sa hodí: Rodič   Zborový alebo skupinkový vedúci   Poskytovateľ materiálov

Návrh na materiál-pomôcku (len webstránka):

Poznámka o tomto materiáli-pomôcke:

Ďalšie poznámky:

Prosím, pošlite mi týždenný email, ktorý ma povzbudí ako duchovného vodcu mojich detí.
Áno   Nie

Zadajte obrazu textu v textovom poli:

Ďakujeme za prijatie výzvy!